Нови изследвания върху ензимите и тяхното значение в различни индустрии

Изследванията в областта на ензимите никога няма да загубят своята актуалност, тъй като играят значителна роля в напредъка на науката и индустрията. Ето напредъка, който те внасят в различни области: